Velg land:

DanmarkDanmark
NorgeNorge
SuomiSuomi
DanmarkDanmark
NorgeNorge
SuomiSuomi

Velg land:

DanmarkDanmark
NorgeNorge
SuomiSuomi
DanmarkDanmark
NorgeNorge
SuomiSuomi

Sikkerhets- og integitetsplitikk

Generelt om personopplysninger

Tvins («vi», «oss», eller «vår») gjør alltid vårt ytterste for å beskytte din integritet og dine personopplysninger på best mulig måte. Under beskrives hvilke personopplysninger Tvins samler inn, samt hvordan vi bruker dine personopplysninger. 


Vi gjør alltid vårt ytterste for å være så tydelige som mulig med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Skulle du fremdeles ha spørsmål om hvordan vi behandler dine opplysninger etter å ha lest denne policyen er du selvsagt hjertelig velkommen til å kontakte oss på help-no@tvins.com eller telefon: 815 000 95

Opplysninger vi samler inn

Med «personopplysninger» menes opplysninger som omhandler deg og kan identifisere deg. Vanligvis kan du benytte deg av nårt nettsted uten å gi oss noen opplysninger utover de tekniske. På visse sider kommer vi til å be om opplysninger om deg, f.eks ved kjøp, servicetjenester eller om du vil registrere deg for å ta del av vårt nyhetsbrev.


Personopplysninger som samles inn kan være:

 • Personog kontaktopplysninger – slike som navnet ditt, adresse, epostadresse og telefonnummer, demografiske opplysninger (slike som: fødselsdato, alder, kjønn, geografisk plassering, favorittprodukter og fritidsinteresser) samr, når det behøves, personnummer.
 • Tekniske opplysninger om din enhet eller internettilkobling – f.eks IP-adresse, cookies og geografisk plassering.
 • Informasjon om din brukeratferd – slik som søkemønster og aktiviteter på nettstedet og hvordan du bruker våre tjenester.
 • Brukergenerert informasjon – innhold som du selv registrerer, utleverer eller publiserer, f.eks i samtale med kundetjenesten (som kan tas opp på bånd), i konkurranser, påmelding til nyhetsbrev samt innhold du deler med oss ved å laste opp på nettsiden vår eller på sosiale medier (som du tillater at nettverket deler med oss).
 • Informasjon fra andre kilder – generell tilgjengelig informasjon eller informasjon fra våre sammarbeidspartnere som vi henter inn for å holde alle våre opplysninger om deg oppdatert eller for å kunne gjennomføre en betaling.

Opplysninger vi ikke samler inn

Kredittkortopplysninger – Betaling- og kredittkortsopplysninger håndreres og lagres aldri av Tvins. Disse håndteres direkte av vår sammarbeidspartner TF Bank AB og WorldPay

Analyser, statistikk og markedsføring

For noen formål utfører vi analyser og tar fram informasjon basert på våre kunders personopplysninger. Dette gjør vi for å kunne markedsføre firmaet og firmaets produkter og tjenester og for å kvalitetssikre, utvikle og forbedre våre tjenester, produkter og system. I disse tilfeller bruker vi begrenset kundedata som kjøpshistorikk, alder og adresse.

Personopplysninger fra tredjepart

Utover de opplysninger du selv har gitt oss, eller som vi samler inn fra deg ut fra kjøp og hvordan du bruker våre tjenester, kan vi komme til å samle inn personopplysninger fra tredjepart. De opplysninger vi i dag samler inn fra en tredjepart er: 

– Adresseopplysninger fra offentlige registre for å være sikre på at vi har korrekt adresseinformasjon på deg.

Sammarbeidspartnere som vi kan trenge å utlevere personopplysninger til

 • Vi må utlevere dine personopplysninger til følgende sammarbeidspartnere for å kunne fulføre bestillingen din og gi deg relevant informasjon:
 • IT-tjenester (firma som håndterer nødvendig drift, teknisk dupport og vedlikehold av våre IT-løsninger eller lagrer våre personopplysninger).
 • Logistikkselskaper og speditører (for levering av din bestilling).
 • Betalingsløsningspartnere (TF-bank og eventuelle andre selskap som hjelper oss med våre betalingsløsninger).
 • Kredittopplysningsselskaper (for tilbud om ulike betalingsmåter).
 • Markedsføring (f.eks løsninger for å sende ut nyhetsbrev til deg og optimering av vårt tilbud).

Dersom hele eller deler av Tvins virksomhet selges eller integreres med annen virksomhet, kan dine personoppysninger utleveres til eventuell kjøpere og rådgivere.

Overføring av personopplysninger til et land utenfor EU/EØS

Vi og våre leverandører og sammarbeidspartnere behandler som hovedregel bare dine opplysninger innen EU/EØS.

Hvor lenge lagres dine personopplysninger?

Vi lagrer aldri dine personopplysninger lengre enn hva som er nødvendig for formålet.

Hvordan beskyttes dine personopplysninger?

Vi har tatt en rekke sikkerhetsforanstaltninger for å behandle innsamlede personopplysninger på en sikker måte. 


Vi benytter oss av en såkalt SSL protokoll, som betyr at dine personopplysninger er private når de sendes til nettsteder. Dette illustreres med en hengelås i adressefeltet på din nettleser. Ved å klikke på låsen kan du få mer informasjon og også en liste over hvilke cookies som brukes på nettstedet. Du bør kontrollere at SSL ikke er slått av i innstillingene for din nettleser. 


Vi benytter antivirusprogram, brannvegger og kryptering for å forhindre tilgang til vårt nettverk og data. 


Bare kompetent personal som trenger tilgang til personopplysninger for å utføre sine arbeidsoppgaver har tilgang til dine personopplysninger. Tilgang til de plassene opplysningene lagres er begrenset til kompetent personal. Personalet har fått utdanning og instruksjoner om hvordan de behandler personopplysninger på en sikker måte. 


Ved et eventuelt datainnbrudd vil Tvins rapportere dette til Datatilsynet samt informere berørte parter slik det kreves i loven.

Dine rettigheter

Når Tvins behandler dine personopplysninger har du følgende rettigheter:

 • Tilgang. Du kan begjære innsyn i hvilke opplysninger Tvins har om deg. Om vi mottar en begjæring om tilgang kan vi spørre etter ytterligere opplysninger for å sikkerhetsstille at vi leverer ut opplysninger til rett person.
 • Rettelse. Dersom noen av opplysningene du har gitt oss trenger å rettes eller oppdateres, f.eks om du endrer adresse eller mobilnummer, ber vi deg å sende oss informasjon om dette på mail til kundetjenesten. Du kan når som helst kreve at personopplysninger rettes.
 • Sletting og begrensning. Di kan begjære sletting av dine personopplysninger eller begrensningav Tvins behandling av disse. Vi kan ha rett til å nekte din begjæring grunnet rettslige krav som f.eks i bokførings- og skatteloven, bank- og hvitvaskingslover eller forbrukerlover. Om vi ikke kan imøtegå din begjæring om sletting vil vi blokkere personopplysningene slik at de ikke brukes for andre formål.
 • Behandling. Dine personopplysninger kan ikke brukes i direktemarkedsføring dersom du innvender mot det, Med direktemarkedsføring menes alle typer av oppsøkende markedsføringstiltak (f.eks via post, epost og sms). Markedsføringstiltak der du som kunde aktivt har valgt å benytte en av våre tjenester eller har søkt oss opp for å vite mer om våre tjenester regnes ikke som direktemarkedsføring (f.eks produktanbefalinger eller andre fuksjoner og tilbud).
 • Tilbakekalling av samtykke. Du kan tilbakekalle ditt samtykke til behandling av personopplysninger. Når du tilbakekaller ditt samtykke kommer vi ikke til å samle inn nye opplysninger om deg og dersom det ikke finnes noen annen lovmessig grunn som gjør at vi må beholde opplysningene om deg, kommer vi til å slette dem.

Linker

På Tvins nettside kan det forekomme linker til andre nettsider som ligger utenfor vår kontroll. Tvins har som ambisjon å sikkerhetsstille at vi bare linker til nettsider som også beskytter din integritet og håndrering av dine personopplysninger. TVINS er ikke ansvarlig for beskyttelse eller sekretess og informsjon inklusive personopplysninger som du som besøker leverer fra deg på sider vi linker til. Vi anbefaler at du leser den aktuelle nettsidens integritetspolicy.

Cookies 

Les mer om cookies her – https://www.tvinsno.com/cookies

Sikkerhets- og integitetsplitikk

Generelt om personopplysninger

Tvins («vi», «oss», eller «vår») gjør alltid vårt ytterste for å beskytte din integritet og dine personopplysninger på best mulig måte. Under beskrives hvilke personopplysninger Tvins samler inn, samt hvordan vi bruker dine personopplysninger. 


Vi gjør alltid vårt ytterste for å være så tydelige som mulig med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Skulle du fremdeles ha spørsmål om hvordan vi behandler dine opplysninger etter å ha lest denne policyen er du selvsagt hjertelig velkommen til å kontakte oss på help-no@tvins.com eller telefon: 815 000 95

Opplysninger vi samler inn

Med «personopplysninger» menes opplysninger som omhandler deg og kan identifisere deg. Vanligvis kan du benytte deg av nårt nettsted uten å gi oss noen opplysninger utover de tekniske. På visse sider kommer vi til å be om opplysninger om deg, f.eks ved kjøp, servicetjenester eller om du vil registrere deg for å ta del av vårt nyhetsbrev.


Personopplysninger som samles inn kan være:

 • Personog kontaktopplysninger – slike som navnet ditt, adresse, epostadresse og telefonnummer, demografiske opplysninger (slike som: fødselsdato, alder, kjønn, geografisk plassering, favorittprodukter og fritidsinteresser) samr, når det behøves, personnummer.
 • Tekniske opplysninger om din enhet eller internettilkobling – f.eks IP-adresse, cookies og geografisk plassering.
 • Informasjon om din brukeratferd – slik som søkemønster og aktiviteter på nettstedet og hvordan du bruker våre tjenester.
 • Brukergenerert informasjon – innhold som du selv registrerer, utleverer eller publiserer, f.eks i samtale med kundetjenesten (som kan tas opp på bånd), i konkurranser, påmelding til nyhetsbrev samt innhold du deler med oss ved å laste opp på nettsiden vår eller på sosiale medier (som du tillater at nettverket deler med oss).
 • Informasjon fra andre kilder – generell tilgjengelig informasjon eller informasjon fra våre sammarbeidspartnere som vi henter inn for å holde alle våre opplysninger om deg oppdatert eller for å kunne gjennomføre en betaling.

Opplysninger vi ikke samler inn

Kredittkortopplysninger – Betaling- og kredittkortsopplysninger håndreres og lagres aldri av Tvins. Disse håndteres direkte av vår sammarbeidspartner TF Bank AB og WorldPay

Analyser, statistikk og markedsføring

For noen formål utfører vi analyser og tar fram informasjon basert på våre kunders personopplysninger. Dette gjør vi for å kunne markedsføre firmaet og firmaets produkter og tjenester og for å kvalitetssikre, utvikle og forbedre våre tjenester, produkter og system. I disse tilfeller bruker vi begrenset kundedata som kjøpshistorikk, alder og adresse.

Personopplysninger fra tredjepart

Utover de opplysninger du selv har gitt oss, eller som vi samler inn fra deg ut fra kjøp og hvordan du bruker våre tjenester, kan vi komme til å samle inn personopplysninger fra tredjepart. De opplysninger vi i dag samler inn fra en tredjepart er: 

– Adresseopplysninger fra offentlige registre for å være sikre på at vi har korrekt adresseinformasjon på deg.

Sammarbeidspartnere som vi kan trenge å utlevere personopplysninger til

 • Vi må utlevere dine personopplysninger til følgende sammarbeidspartnere for å kunne fulføre bestillingen din og gi deg relevant informasjon:
 • IT-tjenester (firma som håndterer nødvendig drift, teknisk dupport og vedlikehold av våre IT-løsninger eller lagrer våre personopplysninger).
 • Logistikkselskaper og speditører (for levering av din bestilling).
 • Betalingsløsningspartnere (TF-bank og eventuelle andre selskap som hjelper oss med våre betalingsløsninger).
 • Kredittopplysningsselskaper (for tilbud om ulike betalingsmåter).
 • Markedsføring (f.eks løsninger for å sende ut nyhetsbrev til deg og optimering av vårt tilbud).

Dersom hele eller deler av Tvins virksomhet selges eller integreres med annen virksomhet, kan dine personoppysninger utleveres til eventuell kjøpere og rådgivere.

Overføring av personopplysninger til et land utenfor EU/EØS

Vi og våre leverandører og sammarbeidspartnere behandler som hovedregel bare dine opplysninger innen EU/EØS.

Hvor lenge lagres dine personopplysninger?

Vi lagrer aldri dine personopplysninger lengre enn hva som er nødvendig for formålet.

Hvordan beskyttes dine personopplysninger?

Vi har tatt en rekke sikkerhetsforanstaltninger for å behandle innsamlede personopplysninger på en sikker måte. 


Vi benytter oss av en såkalt SSL protokoll, som betyr at dine personopplysninger er private når de sendes til nettsteder. Dette illustreres med en hengelås i adressefeltet på din nettleser. Ved å klikke på låsen kan du få mer informasjon og også en liste over hvilke cookies som brukes på nettstedet. Du bør kontrollere at SSL ikke er slått av i innstillingene for din nettleser. 


Vi benytter antivirusprogram, brannvegger og kryptering for å forhindre tilgang til vårt nettverk og data. 


Bare kompetent personal som trenger tilgang til personopplysninger for å utføre sine arbeidsoppgaver har tilgang til dine personopplysninger. Tilgang til de plassene opplysningene lagres er begrenset til kompetent personal. Personalet har fått utdanning og instruksjoner om hvordan de behandler personopplysninger på en sikker måte. 


Ved et eventuelt datainnbrudd vil Tvins rapportere dette til Datatilsynet samt informere berørte parter slik det kreves i loven.

Dine rettigheter

Når Tvins behandler dine personopplysninger har du følgende rettigheter:

 • Tilgang. Du kan begjære innsyn i hvilke opplysninger Tvins har om deg. Om vi mottar en begjæring om tilgang kan vi spørre etter ytterligere opplysninger for å sikkerhetsstille at vi leverer ut opplysninger til rett person.
 • Rettelse. Dersom noen av opplysningene du har gitt oss trenger å rettes eller oppdateres, f.eks om du endrer adresse eller mobilnummer, ber vi deg å sende oss informasjon om dette på mail til kundetjenesten. Du kan når som helst kreve at personopplysninger rettes.
 • Sletting og begrensning. Di kan begjære sletting av dine personopplysninger eller begrensningav Tvins behandling av disse. Vi kan ha rett til å nekte din begjæring grunnet rettslige krav som f.eks i bokførings- og skatteloven, bank- og hvitvaskingslover eller forbrukerlover. Om vi ikke kan imøtegå din begjæring om sletting vil vi blokkere personopplysningene slik at de ikke brukes for andre formål.
 • Behandling. Dine personopplysninger kan ikke brukes i direktemarkedsføring dersom du innvender mot det, Med direktemarkedsføring menes alle typer av oppsøkende markedsføringstiltak (f.eks via post, epost og sms). Markedsføringstiltak der du som kunde aktivt har valgt å benytte en av våre tjenester eller har søkt oss opp for å vite mer om våre tjenester regnes ikke som direktemarkedsføring (f.eks produktanbefalinger eller andre fuksjoner og tilbud).
 • Tilbakekalling av samtykke. Du kan tilbakekalle ditt samtykke til behandling av personopplysninger. Når du tilbakekaller ditt samtykke kommer vi ikke til å samle inn nye opplysninger om deg og dersom det ikke finnes noen annen lovmessig grunn som gjør at vi må beholde opplysningene om deg, kommer vi til å slette dem.

Linker

På Tvins nettside kan det forekomme linker til andre nettsider som ligger utenfor vår kontroll. Tvins har som ambisjon å sikkerhetsstille at vi bare linker til nettsider som også beskytter din integritet og håndrering av dine personopplysninger. TVINS er ikke ansvarlig for beskyttelse eller sekretess og informsjon inklusive personopplysninger som du som besøker leverer fra deg på sider vi linker til. Vi anbefaler at du leser den aktuelle nettsidens integritetspolicy.

Cookies 

Les mer om cookies her – https://www.tvinsno.com/cookies

FÅ 10% AVSLAG

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få 10% rabatt på ditt første kjøp!

Leverans

Levering

Bestillinger før kl 14 sendes samme dag

Dela upp betalning

Enkel betaling

Mulighet for delbetaling

Öppet köp

Prøv det hjemme

30 dagers pengene tilbake-garanti

Avarda

Sikker betaling

Betal med Avarda

Leverans

Levering

Bestillinger før kl 14 sendes samme dag

Dela upp betalning

Enkel betaling

Mulighet for delbetaling

Öppet köp

Prøv det hjemme

30 dagers pengene tilbake-garanti

Avarda

Sikker betaling

Betal med Avarda