Sikkerhetspolicy - TVINS Norge
Ring og bestill: 815 00 528
30 dagers åpent kjøp. Bestillinger før klokken 12.00 forlater lageret samme dag.

Sikkerhet og konfidensialitet

Hos oss i Thane® International, Inc. er det viktig å verne om konfidensialitet og datasikkerhet. Thane® International, Inc. vil med følgende konfidensialitetsinformasjon vise vår forpliktelse til å beskytte sensitive personopplysninger. Nedenfor forklarer vi våre rutiner for sammenstilling og spredning av opplysninger på denne websiden. Konfidensialitet gjelder for de opplysningene vi innhenter om deg og hvordan vi bruker dem i vår virksomhet.

Konfidensialitetspolicy

Det er viktig for oss å verne om ditt privatliv. For bedre å kunne beskytte ditt privatliv gir vi deg denne informasjonen som forklarer hvordan vi behandler opplysninger som sendes over Internett og de valgmuligheter du har når det gjelder hvordan dine opplysninger samles og benyttes. For at denne informasjonen skal være lett å finne, er den tilgjengelig på siden så snart det er behov for personopplysningene.

Datasikkerhetspolicy

For å hindre utilbørlig tilgang, sikre informasjonens korrekthet og at opplysningene behandles på riktig måte, har vi etablert passende fysiske, elektroniske og styringsmessige rutiner for å beskytte de opplysningene vi innhenter på Internett.